ติดต่อเรา

บริษัท ทรินนิเทค จำกัด

91/1 อาคารไชโย ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์ 02 643 2040
โทรสาร  02 643 2030
อีเมล admin@trinitech.co.th